Online bijles

Het is ook mogelijk om online bijles scheikunde, wiskunde of natuurkunde te krijgen. Dit is handig als je niet in de buurt van Arnhem woont of als je om een andere reden niet naar Arnhem kunt komen, bijvoorbeeld als je extra voorzichtig wilt zijn vanwege het coronavirus. Het is alleen nodig dat je een computer tot je beschikking hebt. Met een applicatie zoals Skype, Google Meet of Microsoft Teams kunnen we dan met elkaar videobellen. Als je online bijles wilt, geef dit bij het inplannen van een afspraak of als je contact opneemt even aan.